หน้าแรก ข่าวเชียงราย MOU มช.พัฒนาสมุนไพร เปิดตัว “ผำ”หรือ“ไข่น้ำ” คาเวียร์สีเขียว อาหารแห่งอนาคต

MOU มช.พัฒนาสมุนไพร เปิดตัว “ผำ”หรือ“ไข่น้ำ” คาเวียร์สีเขียว อาหารแห่งอนาคต

406
0

MOU มช.พัฒนาสมุนไพร เปิดตัวงานวิจัย “ผำ” หรือ “ไข่น้ำ” ฉายา “คาเวียร์สีเขียว” สารสกัดอุดมด้วยโปรตีน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการเกษตร พืชเศรษฐกิจและสมุนไพร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กับ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. วราวุธ ตีระนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวรองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการแถลงข่าว MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตาจารย์ ดร อภิชาต โสภาแดง (คณบดี) และ รส. ดร. ภญ. รัตติรส คนการณ์ (ดร.ออย) กับ บริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล โดย ดร.สุเนตร ม้าทอง ตำแหน่ง ประธานบริษัท, บริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น โดย นายวิศรุต ปัญญาประดิษฐโชค กรรมการผู้จัดการ และ นายสิทธิชัย ศิริกุล กรรมการบริหาร และ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดย อาจารย์ทฤษฎี เพชรมะลิ

ส่วนทีมนักวิจัย นำโดย รส. ดร. ภญ. รัตติรส คนการณ์ (ดร.ออย), ดร.สุเนตร ม้าทอง (ดร. ตี๋), อธิการบดี ม.เชียงใหม่,STEP อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ดร.อภิชาต โสภาแดง (คณบดี), และตัวแทนจาก สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร) (องค์การมหาชน) ตัวแทนจาก วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด สมาชิกมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามในครั้งนี้ จำนวน 50 ท่าน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์งานวิจัย ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือ “ผำ”หรือไข่น้ำ (Wolffia) ซึ่งเป็นพืชน้ำล้ำค่ามีฉายาว่า ”คาเวียร์สีเขียว(Green Caviar)” ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ด (SuperFood) อันอุดมไปด้วยโปรตีน เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่มีการส่งเสริมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

1.เพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในกิจกรรม

2.ขอบเขตของกิจกรรม 2.1.พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยทางห้องปฏิบัติติการ (LAB) และทางการวิจัย

2.2.พัฒนาความร่วมมือ ด้านการสร้างนวัตกรรม การแปรรูป ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ และการ
ผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจ

2.3.ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ ด้านวิชาการ และบุคลากรให้กับ KFT 2.4.ดำเนินงานความร่วมมือในการตรวจประมาณ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าทางเกษตรและสมุนไพร ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ

2.5.พัฒนาด้านการตีพิมพ์ร่วมกันในด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการตรวจวิเคราะห์และประเมินในด้าน การเกษตรของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพร ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ

2.6.ด้านการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการและห้องประชุมของทางทั้งสองฝ่าย

2.7.ด้านความร่วมมือการตรวจและรักษาและวิจัย ในมนุษย์ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน 2.8.ร่วมร่วมมือในการจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและนวัตกรรมต่างๆ และ

2.9.ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา
บทความถัดไปโรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล