หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อ

สสจ.เชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อ

201
0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report”

บ่ายวันนี้ (30 เม.ย. 66) ที่ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค เกิดความตระหนัก มีสติ คิดก่อนบริโภค ไม่หลงเชื่อคำบอกเล่าหรือโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง

ภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การเสวนา และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการตรวจหาสารอันตรายเบื้องต้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร เครื่องสำอาง ตลอดจนการแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง สามารถรายงานปิดกั้นการมองเห็น จนถึงขั้นดำเนินการด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยมุ่งสร้างความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ และหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะปกป้อง และคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้ใช้สินค้า และบริการต่าง ๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงนาม MOU พัฒนาและต่อยอดวงการสปาไทยสู่สากล