หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ยกพลนำผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่าย

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ยกพลนำผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่าย

583
0

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ยกพลนำผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่าย ระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียใหม่ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ได้จัดงานผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ,นายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งงานกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่ระดับสากล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)ในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 25 อำเภอ 75 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่

ทั้งนี้ “มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” จัดงานระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

  1. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 อำเภอ
  2. นิทรรศการชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 25 อำเภอ
  3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชุมชน
  4. ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน
Like (1)
บทความก่อนหน้านี้ฟื้นสะพานไม้ซูตองเป้ ให้เหมือนเดิม หลังถูกน้ำป่าไหลหลากซัดสะพานขาดพังเสียหาย
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่ วางดอกไม้รำลึก 4 ปี ช่วง ช่วง จากไป