หน้าแรก ข่าวจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานใหญ่ “เล่าขานตำนานเมืองลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานใหญ่ “เล่าขานตำนานเมืองลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

239
0

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ณ วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแสดงแสงเสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “วิถีเมืองลอง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน มีนายกิตติชัช บุตรศรี นายอำเภอลอง ,นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่,นายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟัง

คลิปข่าว

สำหรับการจัดงานการแสดงแสงเสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “วิถีเมืองลอง” ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายคนไทยเที่ยวไทยและคนต่างชาติเที่ยวไทยโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม เป็นทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่แสวงหา การเพิ่มประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

ด้วยเหตุนี้ เมืองลองหรืออำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ประกอบด้วยต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ในด้านภาษา การแต่งกายและอาหารถิ่น จังหวัดแพร่จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดการแสดงแสงเสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่

ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแพร่นำเสนอความน่าสนใจเชื่อมโยงผ่าน Soft Power ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอลองเช่น Food Fashion Festival สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่เป็นการประชาสัมพันธ์ เมืองลอง และ จังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการรับรู้ว่า แพร่ มีอัตลักษณ์ที่งดงามไม่แพ้พื้นที่ใดในประเทศไทย

โดยในส่วนของการแสดงในงานจะแบ่งเป็น 7 องค์ได้แก่ 1.คนเมืองลองมาจากไหน 2.ตำนานพระนางจามเทวีมาเมืองลอง 3.ผ้าตีนจกมรดกของคนเมืองลอง 4.ตำนานระฆังระเบิด 5.เหล็กดี เหล็กเมืองลอง 6.ดุริยดนตรีของเมืองลอง 7.การนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ และอาจจะเพิ่มเรื่องอาหารของเมืองลอง อีกเรื่องหนึ่ง โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้FIN มช. จัดงาน “เจียงใหม่ ฟู้ดไฮ ฟู้ดเฟส” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
บทความถัดไปมุมเหนือ | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงนาม MOU กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.