หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ปลานิลแดง จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้สานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง

ปลานิลแดง จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้สานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง

418
0

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนาม MOA ร่วมกับ”GO Wholesale” และบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด รับซื้อปลานิลแดง จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ชูตลาดนำการผลิตสานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง

เมื่อ​วันที่​ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและหารายได้ (MOA) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ // โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามร่วมกับ นางสาวฐิติพรรณ สินเพราะนิติกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารทะเลและสินค้าแปรรูป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง “GO Wholesale” และบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นก็เพื่อวางแผนร่วมกันในการรับซื้อผลผลิตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตลาด โดยทาง GO Wholesale จะรับซื้อปลานิลแดง และผลผลิตอื่นๆ ที่เลี้ยงในห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมต่ออาทิตย์ วางจำหน่ายที่ GO Wholesale สาขาเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า แต่เดิมการเรียนการสอนของเรา มีกระบวนการไม่ครบ ไม่สามารถไปต่อได้ เพราะขาดในเรื่องการตลาด เราหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดนักศึกษามองเห็นกระบวนการในการทำอาชีพประมงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการตลาด ซึ่งการจะทำให้กระบวนการนี้ชัดเจนขึ้นได้ ก็ต้องมาจากการบูรณาการความร่วมมือ ซึ่ง GO Wholesale เข้ามาช่วยทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น

ทางด้านนางสาวฐิติพรรณ สินเพราะนิติกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารทะเลและสินค้าแปรรูป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ “GO Wholesale” กล่าวว่า โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและหารายได้ นี้จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตได้ทั้งบัณฑิตที่มีคุณภาพ และผลผลิตปลานิล ปลาทับทิม ในระบบสมาร์ทฟาร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการผลิตผลที่มีคุณภาพผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง GO Wholesale จะรับซื้อผลผลิตอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม วางจำหน่ายที่สาขาเชียงใหม่

นับเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยทำให้กระบวนเรียนรู้ของนักศึกษามีความครบเครื่อง ครบครันทั้งการเรียนและฝึกฝนการสร้างอาชีพผู้ประกอบการประมง รออุดหนุนผลงานของนักศึกษากันได้เลย

ทั้งนี้ GO Wholesale ศูนย์ค้าส่งสินค้าเพื่อผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ร้านค้าปลีก และโชห่วย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนในมิติด้านการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ ในทุกพื้นที่ที่มีการขยายสาขา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ “GO Wholesale” จะรับซื้อผลผลิตปลานิลแดง อาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 1,000 กก. ต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์มสู่การขายในสนามจริง ปั้นนักศึกษาสู่อาชีพในฝัน “ผู้ประกอบการประมง”

“ปลานิลแดง” ในห้องเรียนสมาร์มฟาร์ม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากปลาทั่วไป เพราะเหตุผลหลายประการ ซึ่งการเลี้ยงในสมาร์ทฟาร์ม โดยใช้เทคโนโลยี IOT ในการควบคุมคุณภาพน้ำ อุณหภูมิน้ำ การให้อาหาร ควบคุมการเจริญเติบโต ฯ ทำให้ง่ายต่อการดูแล ได้ผลผลิตตรงตามความต้อง อีกทั้งการทำประมงในลักษณะนี้ เรียกกันว่า “การยกกระชังมาไว้บนบก” ข้อดีคือ ทำให้ปลาไม่มีกลิ่นโคน เนื้อปลามีเทคเจอร์ที่ดี มีโปรตีนที่ดี และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้นักศึกษา ผ่านการตลาดนำการผลิต วางพื้นฐานสู่การเป็น “ผู้ประกอบการประมง” อาชีพในฝันของนักศึกษาคณะนี้ ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม อาจารย์และนักศึกษา ในโครงการนี้ ได้มีการวางแผนการเลี้ยง “ปลานิลแดง” ล็อตแรกที่มีกำหนดวางจำหน่ายในวันเปิด GO Wholesale สาขาเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายนนี้.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ พร้าอมจัดงานประชุมนานาชาติ
บทความถัดไปเปิดตัวบริการเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ