หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ม.พะเยา จัดงานนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ม.พะเยา จัดงานนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

193
0

รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายบำรุง สังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ณ ชุมชนราชวงศ์ (ร้านนิทาน บ้าน ต้นไม้) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

การจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community ในครั้งนี้มีการแสดงผลงานทั้งผ้าทอพื้นเมืองรูปแบบต่างๆการให้ความรู้การเลี้ยงกบด้วยตัวหนอนแมลงวันแปรรูปสินค้าต่างๆทั้งขนมคุ๊กกี้กบแปรรูปอาหารจากแพะปิ้งย่างหมูกะทะให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมอีกด้วยมีพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบการยกระดับการพัฒนาทักษะและความรู้ทางอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อมีงานและอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมจังหวัดพะเยาสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้ว เทศกาลมะยงชิด ที่สันกำแพง ชวนไปเก็บผลสดๆจากสวน
บทความถัดไปชาวบ้านตำบลพิชัยลำปางนำภูมิปัญญาหม้อดินมาสู่การจัดการขยะเปียกที่ยั่งยืน