หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” หนองบัวพระเจ้าหลวง 4 วัน 4 คืน

เทศบาลตำบลเชิงดอย เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” หนองบัวพระเจ้าหลวง 4 วัน 4 คืน

566
0

เทศบาลตำบลเชิงดอย เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” หนองบัวพระเจ้าหลวง ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2566

เมื่อ​วันที่​ 27 ต.ค.66 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดแถลงข่าว เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” หนองบัวพระเจ้าหลวง โดยมีนางวิมลรัตน์​ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานพิเศษ)​ รักษาราชการแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย, ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมแถลงข่าว และได้มีพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ของ 4 หน่วยงานได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลเชิงดอย และสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด

ทั้งนี้การจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปี 2566 ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน ทุกชาติพันธุ์ในพื้นที่ รวมถึงราษฎรอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมใจกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ด จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า “หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม” และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด

นอกจากนี้แล้วหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังเคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับลงเรือยาวที่หนองบัว นับว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างมาก

ซึ่งผู้มาเที่ยวในงานจะได้รับชมศิลปวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น มีการจัดสถานที่แสดงในส่วนต่างๆ อาทิเช่น อุโมงค์โคมไฟ บริเวณทางเข้าศาลาเก้าเหลี่ยม ความยาว 50 เมตรด้วยโคมไฟล้านนาตระการตา และโคมยักษ์, บริเวณหาดทราย มีจุดบูชาผางประทีปนับหมื่นดวง (โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) ในส่วนกลางหนองน้ำ มีการตกแต่งรูปพระจันทร์เต็มดวง จำลอง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ (โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และมีการแสดงมหรสพการแสดง และงานบันเทิง มีกิจกรรมจุดโคมไฟนับหมื่นดวงอย่างตระการตา(2 วันๆละ 5,000 ลูก) สามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี มีพื้นที่จอดรถนับพันคันไว้รอบสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งไปและกลับจากพื้นที่จัดงานอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ตกลงความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม)หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยวันเเรกในพิธีเปิดงาน จะมีการเเสดงศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เเละสุดอลังการ มีการประกวดเทพีจำเเลง เทพบุตรยี่เป็ง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก สโมสรไลออนส์เพชร เพชรบูรณ์

นอกจากนี้เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญร่วมสมัครประกวดเทพีจำแลง และเทพบุตรยีเป็ง หนองบัวพระเจ้าหลวง 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยเทพีจำแลง รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ

เทพบุตรยี่เป็ง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ

รับสมัคร เทพีจำแลง(สาวประเภท2) อายุตั้งแต่ 16 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป และรับสมัครเทพบุตร อายุ 16-26 ปี บริบูรณ์ ไม่จำกัดภูมิลำเนา การแต่งกายในรอบเปิดตัวชุดไทยล้านนาสวยงาม(เทพี/เทพบุตร) (รอบ5คนสุดท้าย ชุดจากกองประกวด(เทพี/เทพบุตร)

โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (ไม่รับสมัครหน้างาน) เทศบาลบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดแชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : คุณ เอ๋ 087-697-1473,คุณกุ้ง 096-839-2919 รายงานตัว : เวลา 17.00-18.00น. กรุณา รายงานตัวด้วยตัวเองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและตรงต่อเวลา

วันที่ 28 พ.ย. 66 มีการประกาดร้องเพลงลูกทุ่ง ชุดใหญ่ไฟกระพริบ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน น้องไปตุ๋น The Golden song, ศิลปิน วงนกแล (เต็มวง) และการละเล่นโคมไฟลอดห่วง

และในวันที่ ​29 พ.ย. 66 มีการประกวดหนูนัอยนพมาศ (โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การแสดงตึกลองล้านนา (โดย ผู้สูงอายุสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การประกวดฟ้อนเล็บ(โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การประกวดกระทงเล็ก (โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด) และศิลปิน “ณัฏฐ์ กิตติสาร & เดอะเพอะ และวันที่​30 พ.ย. 66 ศิลปิน รำวงยาใจ 200

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | สายมูต้องมา ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ “วัดกู่ดินขาว” สมปรารถนาหลายราย
บทความถัดไปISIUM เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ยาทั่วโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน