หน้าแรก ข่าวการศึกษา มุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. จับมือ แสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ พัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME

มุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. จับมือ แสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ พัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME

1016
0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการซาเลเซียน (Salesian) SME – iSME program Inter – ทักษะความเป็นนานาชาติ Integrated – การบูรณาการ การพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Intensive – ความเข้มข้นในด้านการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ผศ. ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ประธานคณะกรรมการผู้ปกครองและครู โครงการซาเลเซียน SME และ อาจารย์สาคร เนตรวงศ์ หัวหน้าโครงการซาเลเซียน SME ร่วมลงนาม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 66

ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นก้าวสำคัญแห่งการริเริ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างพลังในการพัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME การให้การอบรมและการศึกษาแก่นักเรียน การสนับสนุนด้านอาจารย์ผู้สอน การสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนจะก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการเสริมพลังให้แก่ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีต่อนักเรียนทั้งสองโรงเรียนในอนาคตต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา เปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
บทความถัดไปมุมเหนือ | ผีบุกสวนสัตว์เชียงใหม่ เก็บตกวันฮาโลวีน สร้างสีสันการท่องเที่ยว