หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยา เปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

พะเยา เปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

8324
0

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด กรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวเปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นมีการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร รอบเมืองพะเยา และปั่นจักรยาน ระยะทาง 31 กิโลเมตร รอบกว๊านพะเยา ตามลำดับและมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1 – 3 ในทุกประเภท รวมทั้งรางวัลชนะเลิศการแต่งกายชุดแฟนซี ณ สนามหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จากรายงานในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวน หนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง อีกทั้ง โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย

โดยร้อยละ 80 ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา จะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าประชาชน ขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น ความรักและปรารถนาดีต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งหากมีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค ตลอดจนหากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดงานนี้ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านเขตสุขภาพ เป็นปีที่ 9 โดยจัดกิจกรรมในวันนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพะเยา ในวันนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ISIUM เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ยาทั่วโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน
บทความถัดไปมุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. จับมือ แสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ พัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME