หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ผู้ว่าฯพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ผู้ว่าฯพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

569
0

นายรัฐพล นราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยมีนายสุวิทย์สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน และหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนเข้าร่วมงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เด็กพิการได้รับความสุข สนุกสนานมีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง คณะครู และและบุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา
  1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา งบประมาณจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยาซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยเด็กพิการ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้SUN ร่วมส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
บทความถัดไปRajavej x Mövenpick Charity Run 2024 งานวิ่งการกุศล เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อปอดของชาวเชียงใหม่ทุกคน