หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ เตียวไปตวยจาวหมู่”

ภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ เตียวไปตวยจาวหมู่”

780
0

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายดำรงค์ องอาจและดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้จัดกิจกรรมพบปะตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จากอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คนได้แก่ อ.เชียงดาว,สะเมิง,ดอยสะเก็ด,แม่ออน,จอมทอง,แม่แตง,หางดง,แม่วาง,สารภี,สันทรายและอ.แม่ริม เพื่อร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้บริบทของชุมชนในปัจจุลันต่างมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตในทิศทางบวก นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้ความสนใจกับการเดินทางไปสัมผัสวิถีพื้นถิ่นและธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยที่การท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจายตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งมีการตั้งรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ด้วยนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการต่อยอด สร้างมูลค่าการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่หลากหลาย นั้นคือ ‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ โดยผ่านเครือข่ายการท่องเที่ยว

ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้กล่าวว่า “ผลสำเร็จอันดับแรกที่เราจะได้คือข้อมูลของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,เชิงสุขภาพ,การศึกษาดูงาน,การผจญภัย เป็นต้น หลังจากสมาชิกได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน จะมีการเชื่อมโยงกันว่าการท่องเที่ยวของตนเองควรจะไปเชื่อมโยงกับของใครเพื่อสร้างความน่าสนใจให้มากขึ้น

ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงการท่องเที่ยว,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กระทรวงอุมศึกษาฯ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะดึงศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอก่อน เพื่อเป็นต้นแบบ จากนั้นในแต่ละอำเภอก็จะไปดึงสมาชิกในแต่ละอำเภอเข้ามาเป็นเครือข่ายของเรา ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวก็จะมีหลายๆด้าน กลุ่มที่มาทำกิจกรรมวันนี้ก็จะไปชวนเพื่อนมา กลุ่มเครือข่ายของเราก็จะขยายไปเรื่อยๆ การทำภาคีเครือข่ายในครั้งนี้เราไม่ได้มีผู้นำหรือเป็นหัวหน้าใคร แต่เราจะเดินไปด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของแต่ละชุมชน”

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ โทร 081 960 8377

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย มีความสำคัญอย่างไร?
บทความถัดไปSUN ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ลุยออกสินค้าใหม่ขยายตลาด มุ่งสู่ Global Brand