วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรก แท็ก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

แท็ก: ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”

0
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ" ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์...

สัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

0
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชวอ.)ภาคเหนือ นายวิทยา ประเทศ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ"ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ภาคเหนือ และกล่าวรายงาน โดย นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ