หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ผลักดันเมืองแม่เหียะสู่มาตรฐาน SHA กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

เชียงใหม่ | ผลักดันเมืองแม่เหียะสู่มาตรฐาน SHA กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

180
0

วันนี้ (22 มิ.ย.64) เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาหางดง (แม่เหียะ) ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

โดยจัดให้มีทีมงานและทีมวิทยากรลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ และประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ซึ่งจาการประเมินเบื้องต้น ทางผู้ประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ใช้บริการและจุดลงทะเบียนทุกเส้นทางเข้า – ออก พร้อมจุดตรวจวัดอุณหภูมิและการบริการเจลแอลกอฮอล์

จัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณทางเข้า – ออก, จุดประชาสัมพันธ์, จุดชำระค่าบริการ เป็นต้น มีการทำความสะอาดพื้นที่ห้างสรรพสินค้า รถเข็น ห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการทำความสะอาดบัตรศูนย์อาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุม ป้องกันโรคโควิค – 19 เป็นอย่างดี

เทศบาลเมืองแม่เหียะพยายามผลักดันให้ร้านค้าทุกร้านค้าในเมืองแม่เหียะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อให้เศรษฐกิจในเมืองแม่เหียะเกิดการฟื้นฟูและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในอนาคต


.
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | คอสุราเฮ!! ผ่อนคลายมาตรการสามารถดื่มสุราในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม
บทความถัดไปเชียงใหม่ | นักศึกษาสาวจบใหม่ ม.ดัง โร่แจ้งความ ถูกนำรูปไปขึ้นโซเซียลในทางเสื่อมเสีย