หน้าแรก ข่าวการศึกษา มมร – ป.ป.ช. นำหลักธรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

มมร – ป.ป.ช. นำหลักธรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

174
0

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอนิมนต์พระภิกษุสามเณร นิสิต นักศึกษา นักเรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาต่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปหลักบวร ผ่านระบบออนไลน์ 4 หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 4 หลักสูตร 4 ภาค


หลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2564 (ภาคกลาง)
หลักสูตร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2564 (ภาคเหนือ)
หลักสูตร ครั้งที่ 3 วันที่ 24กันยายน2564 (ภาคใต้)
หลักสูตร ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กันยายน 2564 (ภาคอีสาน)


การเข้าร่วมแต่ละครั้งจะมีเกียรติบัตรมอบให้ทางอีเมล ควรเข้าร่วมให้ครบทั้ง 4 หลักสูตร ก็จะได้รับเกียรติบัตร 4 ใบ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และป.ป.ช. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-4446000 ต่อ 1092-1095 หรือที่ www.mbu.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/kuyBM หรือ QR coth

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ททท.สำนักงานลำปางนำสื่อมวลชนเยือนชุมชนยลวิถีการทำโคมลำพูน
บทความถัดไปพิษณุโลก | ชวนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยโดสิส” ติดเชื้อในกระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้