หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัว Telenursing Education แห่งแรกของไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัว Telenursing Education แห่งแรกของไทย

322
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัว Telenursing Education แห่งแรกของไทยเพื่อใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Telenursing Education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้คณบดีได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Telenursing Education ให้แก่ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง N3-105 และ 106 อาคารเทพกวี กุสลเถระ (อาคาร 3)


โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดตัวการใช้เทคโนโลยี Idea Hub “Whiteboard อัจฉริยะ” ได้รับความร่วมมือจากบริษัท หัวเว่ย (เทคโนโลยี) ประเทศไทย จำกัด ระบบ Idea Hub เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอแห่งอนาคตความละเอียดสูง (Video Conference) อีกทั้งสามารถ Share connect แบบ Wireless รองรับการประชุมผ่านระบบคลาวด์ พร้อมด้วยเอฟเฟกต์ภาพและเสียง

โดยชิปการประมวลผล AI ที่มีความคมชัดสูง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ใช้ระบบ Telenurisng education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ยี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมแล้ว !!เชียงใหม่นครแห่งความสุข 19-20 พฤศจิกายน นี้
บทความถัดไปมมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช