หน้าแรก ข่าวทั่วไป มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

47
0

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา นำชุด PPE เสื้อคลุม Isolation Gown และ Mask และอื่นๆ มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

จุดที่ 1 โรงพยาบาลสนามโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ของบริจาคดังนี้

1.ชุด PPE จำนวน 125 ชุด

2.หน้ากาก N 95 จำนวน 16 กล่อง

3.FACE MASK จำนวน 5 กล่อง

4.ชุดพลาสติก  จำนวน280 ชุด

5.เสื้อกันกันเปื้อนแขนยาว จำนวน 200 ชุด

จุดที่ 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ ของบริจาคดังนี้

1.ชุด PPE จำนวน 125 ชุด

2.หน้ากาก N 95 จำนวน 3 กล่อง

3.FACE MASK จำนวน 4 กล่อง

4.ชุดพลาสติก  จำนวน220ชุด

5.เสื้อกันกันเปื้อนแขนยาว จำนวน 200ชุด

การนี้ จึงขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้มาณ โอกาสนี้อนุโมทนาในพระเมตตาคุณเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัว Telenursing Education แห่งแรกของไทย
บทความถัดไปเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาจัดสัมมนา การบริหารจัดการศึกษาภายใต้โควิด-19