หน้าแรก ข่าวการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา นำถุงยังชีพไปแจกให้กับนักศึกษา ล้านนา ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid

มมร.วิทยาเขตล้านนา นำถุงยังชีพไปแจกให้กับนักศึกษา ล้านนา ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid

116
0

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร  มมร.วิทยาเขตล้านนา นำถุงยังชีพไปแจกให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดูแลลูกศิษย์ “ครอบครัว มมร” เราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

จุดที่ 1 นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จุดที่ 2 นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดช่างแต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จุดที่ 3 นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดพันแหวน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จุดที่ 4 นักศึกษาที่พักอยู่แถวชุมชนวัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

จุดที่ 5 ชุมชนโครงการเอื้ออาทรหนองหอย 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รวมถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และผลผลิตทางการเกษตร

การนี้ กราบอนุโมทนาขอบพระคุณ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะญาติโยม มา ณ โอกาสนี้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้ว! เทศกาลชมดาว…รับลมหนาว ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแม่เหียะ อปท.ดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 64