หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1

133
0

คณะผู้บริหาร และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยทีมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยมีนายแพทย์วิทธวัช จอมคำ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามเป้าหมายในระยะ 3 ปี ให้ประชาชนในเครือข่ายบริการได้รับบริการสุขภาพจาก 3 หมอ อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน โดยพัฒนาระบบบริการการแพทย์ทางไกล(telemedicine) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมารับบริการที่โรงพยาบาล เชื่อมโยงกับ รพ.สต.ในพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการได้ชื่นชมการดำเนินงานของ รพ.สต.บ้านต๊ำ รวมทั้ง โรงพยาบาลพะเยา ที่มีการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างเต็มที่ ถึงรพ.สต.จะถ่ายโอนไปท้องถิ่น แต่ยังประสานการทำงานภายใต้ข้อจำกัด โดยเป้าหมายคือประชาชนสุขภาพดี

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“ลำพูน”ควงแขน “เชียงราย”คว้าแชมป์ลูกหนังยุวชนและเยาวชน ชิงแชมป์ภาคเหนือ
บทความถัดไปม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายฯแสดงพลัง “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง”