หน้าแรก ข่าวการศึกษา สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒

142
0

        พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำการศึกษา ๒๕๖๔  สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท  ชั้นเอก สนามสอบวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน- แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  

        ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และถวายการต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล (Universal Children’s Day)
บทความถัดไปพิษณุโลก | “อนุทิน” เปิดประชุมรองรับเปิดประเทศ พร้อมเผยวัคซีนมีมากพอ