หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เตรียมพบกับ เทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง..เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมสร้างสรรค์

เตรียมพบกับ เทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง..เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมสร้างสรรค์

274
0

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง แถลงการณ์จัดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

จากผลสำเร็จตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 52 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย ซึ่งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันพื้นที่แห้งแล้งได้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว มีพันธุ์พืชเมืองหนาวหลากหลายสร้างรายได้ และปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง

องคมนตรีได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดเทศกาล ดีอร่อย โครงการหลวงครั้งนี้ เพื่อส่งต่อผลิตผลของเกษตรกร ที่มีปริมาณมากในช่วงเวลานี้ให้แก่ประชาชน เพื่อบริโภคผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีอร่อย โดยความหมายของ “ดี”  คือ  การที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้รับประทานผลผลิตที่ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมาตรฐานสากล ผลิตผลเหล่านี้ยังมีความสด สะอาด และยังปลอดภัย ส่วนคำว่า  “อร่อย” คือการที่ผลผลิตมีความน่ารับประทาน รสชาติอร่อย ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย

โครงการหลวงได้เปิดช่องทางหลักในการกระจายผลผลิตสู่ประชาชน คือ ร้านโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี ขณะนี้ร้านโครงการหลวงสาขาที่ 18 ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมเปิดจำหน่ายนับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ รวมทั้งชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่

นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้จัดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง Royal Project Fresh From  Farm ขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564  ณ บริเวณสวนไผ่ ใกล้กับร้านโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากจะเป็นการช่วยระบายผลิตผลของเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชนเผ่า

โดยภายในพื้นที่มีการจำลองบ้านของชนเผ่า เช่น เผ่าคะฉิ่น ปกาเกอะญอ ลั้วะ การสาธิตการทอผ้า ศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้งการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จากร้านสวัสดิการของศูนย์ฯ สถานีฯ โครงการหลวง และบรรยากาศกาดมั่วครัวฮอมของชุมชนแม่เหียะ

ซึ่งนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้ให้สัมภาษณ์ภาพโดยรวมว่า

ทางโครงการหลวงโดยท่านประธานองคมนตรี ได้ให้ความสำคัญให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในงานเทศกาลดีอร่อยโครงการซึ่งเราจะเห็นว่าในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะเอง เรามีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เราก็จะมี Outlet ของโครงการฯ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ธ.ค นี้ แล้วก็เทศกาลที่จัดงานสำหรับการเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศ ให้นักเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ

สำหรับโครงการดีอร่อย ตอบโจทย์ในเรื่องของการขายสินค้าของผลิตภัณฑ์ของโครงการบริการ ซึ่งเกษตรกรที่ภายใต้ของมูลนิธิที่ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรได้ผลผลิตมาในช่วงหน้าหนาว ไม่ว่าเป็นผลไม้ ดอกไม้ แล้วก็ในส่วนของกาแฟอะไรต่างๆที่ภายใต้โครงการหลวง จะเป็นผลไม้ที่สด และดี

ในส่วนของเทศบาลเอง เราก็จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่และล้านนา ซึ่งในเทศกาล โครงการดีอร่อย เทศบาลก็จะสนับสนุนการในการจัดกิจกรรมของ อาหารพื้นเมือง สินค้าชนเผ่า กลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดง แบบพื้นเมืองล้านนาและก็ในส่วนของกาดมั่วครัวฮอม ซึ่งจะมีอาหารทางหลากหลายทางล้านนาเรา แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะนำจำหน่ายคู่กับของโครงการหลวง เป็นการสร้างเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาก่อนปีใหม่ประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวในหน้าหนาว เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้เมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพและสังคมวัฒนธรรม

ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเทศกาลดีอิ่มอร่อย ซึ่งเป็น Outlet ที่ใหญ่และสะอาด ซึ่งมีของฝาก ของที่ระลึกจำนวนมาก เป็นการส่งเสริมอาชีพ เราจะตกแต่งสถานที่ให้สวยงามให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรม ประชาชนสามารถมาแวะถ่ายรูปแล้วมาซื้อสินค้าโครงการหลวงแล้วมาชิมอาหารอร่อย ในโครงการนี้

งานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง นี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. ณ บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ บนถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ  จังหวัดเชียงใหม่

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี ข่าวมุมเหนือ รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กตป.ร่วมและนิด้า จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing)
บทความถัดไปSUN ประกาศศักดา คว้า 2 ใบอนุญาตกัญชง พร้อมลุยต้นน้ำเต็มตัว