หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565

158
0

วันนี้(2 ก.ค. 2565) ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานพิธีในการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

  1. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  2. นางเพ็ญสุภา สุขคตะ สาขาภาษาและวรรณกรรม
  3. นายสมเพชร มะโนริน สาขาทัศนศิลป์
  4. พระครูโสภณกิตติวัฒน์ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  5. นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
  6. พระเบญจิมิน จิระธัมโม สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.พะเยา สนับสนุนความเท่าเทียม จัดกิจกรรม พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม
บทความถัดไปพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล มช. ชั้นปีที่ 3 และ 4