หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน นิติวิทยาศาสตร์ ยธ. มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติไทย

นิติวิทยาศาสตร์ ยธ. มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติไทย

184
0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  22 มี.ค  65  ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  พร้อมด้วย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรีร์  ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายอำเภอแม่สะเรียง และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล  จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ผ่านกระบวนการพิจารณาสัญชาติ เพื่อเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน

โดยมีผู้รับมอบบัตรประชาชนใน อ.แม่สะเรียง จำนวน  20 ราย และ อ.สบเมย จำนวน 1 ราย  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข”  ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  ที่ต้องการอำนวยความยุติธรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนที่เป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (กลุ่มตกสำรวจ) เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ

               กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นำหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน บริหารงานในการอำนวยความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและสามารถเข้าสิทธิได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

            จากนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข” ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ต้องการอำนวยความยุติธรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนที่เป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (กลุ่มตกสำรวจ) ที่ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ฐานะยากจน อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน และขาดพยานหลักฐานสำคัญในการพิจารณาให้สัญชาติ โดยพบว่า กลุ่มบุคคลตกสำรวจดังกล่าวได้ขอขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐบาลไทยจำนวนทั้งสิ้น 479,943 คน และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินการค้นหาและนำคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยกำหนดให้สร้างกระบวนการกลั่นกรองก่อนการพิจารณา และมีนวัตกรรมการนำฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมาเชื่อมโยงทำแผนผังครอบครัวเพื่อลดความผิดพลาดในการพิจารณาสัญชาติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA)

         ด้าน  นายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ในนามของ ภาคประชาสังคม ระบุว่า กลุ่มคนไร้สัญชาติกลุ่มนี้  เป็นคนไทยดั่งเดิม เป็น คนไทยติดแผ่นดิน หรือ ตามภาษากฎหมาย เป็นคนไทยที่จะได้สัญชาติไทยด้วยสายโลหิต  ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เกิดนาน แต่ ไม่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการขอสัญชาติ และ นายทะเบียนสอบสวนถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถอนุมัติได้  จึงเป็นที่มาของการตรวจดีเอ็นเอ ในส่วนของ ภาคประชาสังคมมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายชื่อ นำเสนอนายทะเบียน ทำผังเครือญาติ สอบสวนเบื้องต้นและทำหนังสือส่งตัวเพื่อขอตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งการตรวจดีเอ็นเอ ไม่ใช้ตรวจเพื่อเอาสัญชาติ แต่เป็นการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ด้วยหลักสายโลหิตที่เราใช้สารพันธุกรรมหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบในการรับรอง ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีพี่น้องในกลุ่มนี้อีกหลายพันคนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากนับวันบุคคลพยานหลักฐานเริ่มหายเนื่องจากบุคคลที่รู้เห็นการเกิดเสียชีวิต หรือ แม้กระทั้งผู้ที่ต้องตรวจดีเอ็นเอได้เสียชีวิตไปแล้ว

 ทีมข่าวโชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วราวุธ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งจับตา เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า
บทความถัดไปสาวลำพูน ใจเด็ด..สืบหาคนปลอมเฟซบุ๊กมานาน 3 ปี ถูกนำรูปภาพไปแอบอ้าง