หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน

กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน

182
0

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่  29 เม.ย 65 นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ได้เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา Thaland Border Trade Fair 2022 @ MAE HONG SON

ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นที่อาคารยิมเนเซียม โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28 – 30 เม.ย 65   เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมา  ได้พบปะแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกัน

โดยกิจกรรมหลักภายใต้งานมหากรรมการค้าชายแดน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน  80 บูธ  จำพวก สินค้าอาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย สมุนไพร  และของที่ระลึก 2. กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา ตลอดจนผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 20 บริษัท 3. การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการ และ 4. การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าชายแดน

ทั้งนี้นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เดชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ในการเร่งรัดผลักดันส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน   ที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด-19 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนของไทยจะเป็นประตูหลักที่สามารถส่งออกไปได้   และนอกจากนี้ทางนายจุรินทร์ ฯ พยายามที่จะผลักดันเปิดด่านชายแดนให้สามารถค้าขายได้อย่างถาวรให้ได้มากที่สุด    ซึ่งที่ผ่านมานายจุรินทร์ ฯ  มีการลงพื้นที่ร่วมประชุมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ไขและหาแนวทางเพื่อให้สามารถเปิดจุดผ่านแดนทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรีอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีงานมหกรรมทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งปีนี้มีแผนดำเนินการอยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ. นครพนม  แม่ฮ่องสอน สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ยะลา เชียงราย และ จันทบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นการมุ่งเน้นให้ SME s  ที่มีศักยภาพได้ส่งออกแล้ว ยังเป็นการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน  พร้อมกันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ มีการจัดสัมนาให้ความรู้  โดยเฉพาะในปีนี้มีการค้าเสรีที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการค้าไปยังต่างประเทศนั้น ว่า เรามีสิทธิทางการค้าเพื่อที่จะลดภาษี  เพราะบางรายสินค้าภาษีจะเท่ากับศูนย์  และปีนี้ยังเป็นปีพิเศษที่ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank ) ที่จะสนับสนุนเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับ SMEs ที่จะส่งออกด้วย.

ยโชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชาวเชียงใหม่ช่วยกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย
บทความถัดไปดับอีกราย..สาวพะเยารมควันตัวเองในรถ เหตุเพราะความเครียด