หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”

เปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”

201
0

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”

โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.จีรเดช ศรีวิราช นายกสมาคมการกีฬาจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับนักกีฬาทั้ง15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก น่าน เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก แพร่ กำแพงเพชร พะเยา พิจิตร และแม่ฮ่องสอน


สำหรับการจัดกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง เหนืออสิ่งอื่นใด คือเป็นโอกาสอันดีสำหรับชาวจังหวัดพะเยา ที่จะได้ใช้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อในการสนับสนุนพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ตลอดจนเป็นการสร้างเวที ให้เยาวนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา

โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งมีนักก็ฬาและเจ้าหน้าที่ใน 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6,263 คน จาก 33 ชนิดกีฬา โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการภายได้มาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน เป็นอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา …

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้3 ครอบครัว จัดพิธี”ไถ่ชีวิตโค-กระบือ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ของการให้ชีวิต
บทความถัดไปททท.สำนักงานเชียงราย เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ฯ