หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา เปิดนิทรรศการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เปิดนิทรรศการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

658
0

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ” แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ” โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้า Top Plaza Phayao อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรม “ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลศิริราชได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นปีที่ 9 โดยงานนี้เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

สำหรับจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ : การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง การจัดนิทรรศการ จัดทำสื่อรูปแบบ Info Graphic การแสดงบนเวทีและจัดเวทีเสวนา ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า TOP Plaza อำเภอเมืองพะเยา

กิจกรรมออกกำลังกาย : แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพะเยา จัดในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 – 10.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริง “Jurassic @ night safari”
บทความถัดไปเปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด งานบุญออกพรรษาของชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน