หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แก้ปัญหา 4 จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อย กลางเมืองแม่สะเรียง

แก้ปัญหา 4 จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อย กลางเมืองแม่สะเรียง

221
0

ธนชาติประกันภัย  และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 ขึ้นที่ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนงบประมาณจำนวน  200,000 แสนบาท ดำเนินการร่วมกับพลังมวลชนจากหลายภาคส่วนจัดทาสี ตีเส้น  ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนนถนน จำนวน 4 จุด ในอำเภอแม่สะเรียง ที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

จุดแรกที่บริเวณสามแยกขึ้นเกษตรอำเภอ หมู่ที่ 12 ต.บ้านกาศ จุดที่ 2 สามแยกร่มเกล้า หมู่ 12 ต.บ้านกาศ  จุดที่ 3 แยกหน้าวัดชัยลาภ ต.บ้านกาศ และจุดที่ 4 สามแยกวัดจองคำ ต.แม่สะเรียง  ซึ่งทั้ง 4 จุดมีลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติคือ  ด้านกายภาพ ได้แก่สภาพถนนเดิม เส้นทางจราจรไม่ชัดเจน ป้ายเตือนสัญญาณไฟเตือนมีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้ถนนไม่สามารถบอกเส้นทางได้อย่างแท้จริง  และด้านพฤติกรรมสังคม ลักษณะวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ยังมีความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จนทำให้เกิดอุบัติบ่อยครั้ง

ซึ่งโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยของธนชาติประกันภัย จะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกายภาพทางถนนให้ทำให้ปัญหาคลี่คลาย เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตามหลักวิศกรจราจรโดยเน้นให้ความสำคัญในการจัดการจุดเสี่ยงในระดับชุมชน ที่ประชาชนและท้องถิ่นประจำพื้นที่เสนอเข้าไปเพื่อทำการคัดเลือกให้ทางธนชาติประกันภัยเข้ามาแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าว

โดยโอกาสนี้ นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาติประกันภัย   พร้อมด้วยนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง  นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง และ พตอ.รัฐวิชญ์  วคิดพงศ์ธนัช ผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่สะเรียง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เพื่อที่จะร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่มักเป็นอันตรายแก่ผุ้ใช้รถใช้ถนนบนนถนนในตัว อ.แม่สะเรียง ให้คลี่คลายและมีความปลอดภัยตลอดไป

ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาติประกันภัย กล่าวว่า “ ทางธนชาติประกันภัยดำเนินโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยขึ้นเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนในเขตชุมชนที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละชุมชนได้เสนอปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย เข้ามาเพื่อร่วมคัดเลือกนำสู่การแก้ไข ซึ่งในปีที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจ ส่งโครงกาเข้าร่วมพิจารณามากถึง 231 โครงการ และมีเพียง 10 โครงการเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการ โดยมี อ.แม่สะเรียง รวมอยู่ด้วย

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาติประกันภัย กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปีที่ 3 จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเสนอจุดเสี่ยงในท้องถิ่นของตนเองเข้าร่วมคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย- 15 ส.ค 65 นี้ จึงอยากเชิญชวนให้ชุมชนพื้นที่ใดที่จุดเสี่ยงที่มักเกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน สามารถเสนอข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการทางเว็ปไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ พลังชุมชนสร้างถนนปลอภัย  เพื่อจะได้ร่วมช่วยกันทำให้ถนนของชุมชนมีความปลอดภัยสำหรับทุกคนต่อไป.

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชาวแม่ลาน้อยโวย..เกาะกลางถนนใหญ่กว่าเลนส์ทางวิ่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อย
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยอวดศักยภาพการบริการไปทั่วโลก