หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน เปิดยิ่งใหญ่!! มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

เปิดยิ่งใหญ่!! มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

273
0

เริ่มแล้ว “งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 67 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้มีพิธีเปิดงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน มีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์กระจายตัวในพื้นที่ 8 อำเภอ อยู่ด้วยกัน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูน ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2566 – 2570 คือ มุ่งหมายให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต ชาติพันธุ์ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเมืองลำพูน เกิดการพัฒนาต่อยอด ทั้งในแง่การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ชาติพันธุ์ ที่เข้าร่วมได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภายในงาน ชมหมู่บ้านจำลองชาติพันธุ์ การสาธิตภูมิปัญญา นิทรรศการอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ นิทรรศการผ้าเมืองลําพูนและผ้าชาติพันธุ์ บูธผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ บูธจําหน่ายอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีชาติพันธุ์

กิจกรรม ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ขบวนแห่ “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” พิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง อย่างยิ่งใหญ่ การประกวดแต่งกายงาม ธีมชาติพันธุ์ลำพูนสร้างสรรค์ การแสดงศิลปินล้านนา ตู่ ดารณี การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทชุมชนชาติพันธุ์ การประกวดหนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
แฟชั่นโชว์ “Lamphun Ethnic Fashion Show” ประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทเยาวชน การแสดงศิลปินกะเหรี่ยง สักะเยอแบนด์ การเสวนา “จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง”

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
การประกวดนางงามชาติพันธุ์ลำพูน ประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทบุคคลทั่วไป การเสวนา “ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ชุมชน”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้โก โฮลเซลล์ ร่วมกับ แคลิฟอร์เนีย มิลค์ บอร์ด จัดกิจกรรม เอ็กซ์คลูซีฟ แคลิฟอร์เนีย ชีส มาสเตอรี่ เวิร์กช้อป
บทความถัดไปศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย มีความสำคัญอย่างไร?