หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พม.พะเยา มอบใบประกาศฯ แม่ดีเด่น 64 และ สตรีไทยดีเด่น ปี 65

พม.พะเยา มอบใบประกาศฯ แม่ดีเด่น 64 และ สตรีไทยดีเด่น ปี 65

228
0

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยาครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โดยแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 ได้แก่นางกัญญา ภัยราช ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนางขวัญหทัย จันทร์ฟอง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 ได้แก่นางสาวพร้อมขวัญ พยัคฆ์ชาญศิลป์


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

โดยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวมจังหวัดละ 1 คน โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จึงได้ทำใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 ให้ปรากฏแก่สาธารณะชนและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชมธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์ในเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน
บทความถัดไปSUN เปิดกลยุทธ์ฯ ดันไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร