หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจัดประชุมสัญจรครั้งที่2/2565

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจัดประชุมสัญจรครั้งที่2/2565

315
0

ที่ห้องประชุมโรงแรมบรีซฮลล์รีสอร์ท เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี นายกสสทน./นายกสสทน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่2/2565

โดยมีนายธงชัย กฤตยามงคล นายกสสทน.เขาค้อ เพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสสทน.เชียงราย นายจักรวาล แก้วนิล นายกสสทน.ลำปาง นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น.ส.ษรฉัตร ฉันทวรางค์ นายกสสทน.สุโขทัย นายจัรกฤษณ์ สีลาเจริญ นายกสสทน.อุทัยธานี พล.ต.หญิงกชกร ไชยบุตร นายกสสทน.แม่แตงพร้อมด้วยคณะกรรมการสสทน.ภาคเหนือและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมในวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือนตภาคเหนือ วาระ 2565 -2567 คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ การรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

rbt

การรับสมัคร สมาชิก/การลงทะเบียน โครงสร้างองค์กร การประชุม ประจำเดือน/สัญจร/วิสามัญ/ใหญ่ สามัญประจำปี (มิ.ย.) การร่วมกิจกรรม สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ อาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยง ภายในภาค/ข้ามภาค/ระหว่างประเทศ การบูรณาการการขับเคลื่อนและการพัฒนา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ การร่วมงาน Thailand Tourism Congress (TTC.) ณ โรงแรมริเวอร์รี่ และดอยตุงลอดจ์
จังหวัดเชียงราย แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของ สมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน) ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว


ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟซบุ๊ก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง แรลลี่ท่องเที่ยว “รักช้าง รักษ์ลำปาง ๑.๓๐๐ปี” กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “เหนือสุดหยุดโลก, ปอยต้นแปกและตักบาตรเทโว และงานมหัศจรรย์ชาติพันธ์ แม่สาย กิจกรรมการท่องเที่ยว “ชวนกินดอกทุเรียน” จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมการท่องเที่ยว “หุ่นโคมไฟ” จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยว “แพร่คราฟท์” จังหวัดแพร่ กิจกรรมการท่องเที่ยว “งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมการท่องเที่ยว “ตักบาตรเทโว” จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมการท่องเที่ยว “โคมแสงดวง ยี่เป็ง” จังหวัดลำพูน โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวครั้งที่1 ณแดนเทวดา อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การจัดทำนามบัตรคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ฯลฯ เพื่อเพื่อพิจารณา การร่วมกันพิจารณาวางแผน/กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด (แผนปีบูรณาการร่วมกับ ททท.ภาคเหนือ) การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเชื่อมโยง สมาคมสหพันธ์
ท่องเที่ยวภาคเหนือ 19 จังหวัด การพิจารณากำหนด สถานที่จัดการประชุม สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ สัญจร ครั้งถัดไป

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
สมคิด บุญพุก ข่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า
บทความถัดไปสยามทีวี อัดแคมเปญใหญ่ “MEGA SALE” ในเดือน ต.ค นี้ กับงานเซลล์ใหญ่แห่งปี