หน้าแรก ข่าวทั่วไป นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2022

นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2022

153
0

นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2022 จากสาธารณรัฐอินเดีย

ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ 7 กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขา Pharmaceutical Scientist Award 2022 ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมดีเด่น ประจำปี 2022 ในด้านพฤกษเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมูลนิธิ ดร. บี วสันตราช เดวิด (Dr. B. Vasantharaj David Foundation) ประเทศอินเดีย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019

ซึ่งมีคำขวัญ คือ “ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสีเขียว” โดยรางวัลที่มอบนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย และนักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาเกษตร/พิษวิทยา/เภสัช/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

โดย ดร.รัชชุพร สุขสถาน ได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับพืชหอมและศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Aromatic plants and their potential for natural products) ในการประชุมวิชาการความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม เจนไน เลอ พาเลซ เมืองเจนไน ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักงานอัยการ ภาค 5
บทความถัดไป“แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร” เขียนไขโชว์ ครบ 10 ปี Cin Guitars | เชียงใหม่