หน้าแรก ข่าวธุรกิจ ประกาศเลิกกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวลู คอนซัลทิง แอคเคาท์

ประกาศเลิกกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวลู คอนซัลทิง แอคเคาท์

194
0

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า   ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวลู คอนซัลทิง แอคเคาท์   เลขทะเบียนนิติบุคคล 0503562000443 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 88/142 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วน ตามข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน   ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหลายของห้างฯ นี้ ได้โปรดติดต่อหรือยื่นคำร้องทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า   ณ สำนักงานเลขที่ 88/142 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

( นางสาวอัญชนา   ทะนันไชย และ นางสุดาวดี    มีเพ็ชรทาน )

ผู้ชำระบัญชี

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จากใบสับปะรดสู่เส้นใยในการทอผ้างาม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต
บทความถัดไปอย่าพลาด..สยามทีวี เปิดจองทีวี ซัมซุง OLED เรือธง รุ่นใหม่ล่าสุด ชัดเต็มตา