หน้าแรก ข่าวการศึกษา ม.เกษตรฯ-แม่โจ้ หนุน MOU ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ม.เกษตรฯ-แม่โจ้ หนุน MOU ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน

147
0

ม.เกษตรฯ-แม่โจ้ หนุน MOU ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะแก่เยาวชน นำร่องกับ สพป.เชียงใหม่ 2 และ สพม.34

21 มี.ค. 2566- ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนในอำเภอสันทราย “90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21” ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับคนสันทรายเพื่อคนสันทรายและคุณภาพสันทราย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะแก่นักเรียน นักศึกษาผ่านรายการวิทยุเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.)จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเครือข่าย ม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาคและช่องทางสื่อดิจิทัล

ซึ่งนำร่องกับโรงเรียน 5 แห่ง อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คือ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงและโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานะคณะกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการ ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่มาร่วมลงนามกับผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ 2 สพม.34 และสถานศึกษานำร่องครั้งนี้ โดยกล่าวย้ำว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในด้านต่างๆในที่จะส่งเสริมด้านองค์ความรู้อย่างเต็มที่ซึ่งหากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีจุดแข็งทางด้านการเกษตรเช่นเดียวกันได้ร่วมขับเคลื่อนเสริมหนุนเชื่อว่า จะเพิ่มศักยภาพอีกมาก เพราะทาง ม.เกษตรฯ โดย วิทยุ ม.ก. นั้นมุ่งสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อเติมเต็มการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัยและร่วมสร้างสรรค์รายการวิทยุเด็กมาต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะขยายผลร่วมกันกับ ร.ร.ใน อ.สันทราย

ที่จะเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบสามารถส่งต่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของครู นักเรียน และบริการสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทยไปพร้อมกันด้วย

ในการลงนามครั้งนี้มี ผศ.พาวิน มะโนชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีผู้ลงนามโดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายณรงค์ ลุมมา ผอ.โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ผอ.สพม.34 เชียงใหม่ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องทั้ง 5 แห่ง

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยจะส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ผ่านรายการวิทยุเด็ก กับรายการต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาคและสื่อดิจิทัลทุกแพลตฟอร์ม.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
บทความถัดไปสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”