หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศูนย์ KIND BY CAMT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้า..เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ศูนย์ KIND BY CAMT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้า..เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

422
0

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Knowledge & Innovative Development Center) หรือ KIND BY CAMT เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ KIND Center ชั้น 3 ตึกวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยภายในงานมีหน่วยงานเข้าร่วมแสดงความยินดีหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ/และเอกชน และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุยในเรื่องความร่วมมือต่างๆ โดยศูนย์ KIND พร้อมเดินหน้าให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับองค์กร และสำหรับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO 30401 : การจัดการความรู้ และองค์ความรู้อื่น ๆ อีกมากมายด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อสร้างมาตรฐานสู่สากล และเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กรที่ยั่งยืน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินงานโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุนและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม นำโดยทีมคณาจารย์ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม หรือ KIM และทีมผู้บริหารที่ร่วมดูแลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดการความรู้สู่องค์กร

ภายใต้การดำเนินงานมากมายของศูนย์ KIND BY CAMT และเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้กล่าวถึงในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนและผลักดันด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน องค์กร/คน/และกระบวนการทำงาน ให้ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กรเพิ่มความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการแก้ปัญหาและเติบโตเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวโครงการ ASTRA Project และนำเสนอภาพรวม ASTRA Project and Road map of the ASTRA Hub โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ASTRA Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป European Union: EU ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ Erasmus+ โดยเป็นโปรแกรมเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และมีพิธีลงนามข้อบังคับศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนลงนาม นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ CIC China Intelligence Center และ CBEC Project อีกหนึ่ง Partner ของศูนย์ KIND โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ป.โท การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แขนงวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน หรือ CBEC: Cross Border E-commerce สำหรับภาพรวมบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และหน่วยงานพันธมิตรมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ KIND ได้มีกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับพันธกิจของศูนย์ KIND คือ การ “มุ่งมั่นสร้างนักบริหารยุคใหม่” ด้วยการบริหารความรู้ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นอกจาก จะให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้ว ยังมีหลักสูตรด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ที่ได้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ กับโครงการ Boost CAMT 4+1

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fan page Facebook “KIND BY CAMT” Link : https://www.facebook.com/KIND.CAMT รวมถึงสามารถติดตามกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น. เป็นต้นไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ โครงการเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง
บทความถัดไปเปิดแล้ว เทศกาลมะยงชิด ที่สันกำแพง ชวนไปเก็บผลสดๆจากสวน