หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย

จ.ลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย

628
0

จังหวัดลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 และ 2” ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วย บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) เล็งเห็นว่า จังหวัดลำพูนมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่สะดวกในการคมนาคมขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และค่าจ้างขั้นต่ำถูกกว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลางและ ภาคตะวันออก จึงมีมีแผนจะดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ภายใต้ชื่อ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการฯ ขึ้น

โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีการรับฟังความคิดเห็น และให้ความเข้าใจ ถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ส่วนขยาย 380.71 ไร่ และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 2 เนื้อที่ 621.78 ไร่

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่พี่เข้าร่วมรับฟัง และได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งในครั้งแรกนี้ (กำหนดไว้ จำนวน 2 ครั้ง) ทาง บริษัทจะได้นำข้อมูลไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป

ด้าน รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เวิลด์ จำกัด กล่าวว่า และในวันนี้นั้นจะเป็นการเสนอแผนของโครงการฯ รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในพื้นที่ อาทิ ในเรื่องการดำเนินโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ จากผลของการเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น

และการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งนิคมฯ นั้นจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการรับฟังความคิดเห็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมด้วย เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต ต่อไป

ทอแทน ไทเกอร์นิวส์ ข่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มรกตอันดามันบุกเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 ชูกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด
บทความถัดไปพะเยาพิทยาคมควงแขนสองลมฯคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา