หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

491
0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัด กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันรพี น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2566โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวรายงาน ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพีน้อมรำลึก พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เด็ก เยาวชน ครูและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตระหนัก ในความสำคัญของกฎหมายให้มากขึ้น และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อไป

มีนักเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 118 โรงเรียน ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2566จัดขึ้น ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้พี่น้องชาติพันธุ์อาข่า จัดกิจกรรม “สีสันอัตลักษณ์ประเพณีวิถีชาติพันธุ์ โล้ชิงช้า – แย้ขู่อ่าเผ่ว”
บทความถัดไปปิดฉากอย่างสวยงาม กิจกรรม “สิงหาพาเหรด สัตว์น่ารัก” นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบ