หน้าแรก ข่าวการศึกษา มุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และ งานประชุม STT49

มุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และ งานประชุม STT49

249
0

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 และ งานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา

การจัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวาระครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีหัวข้อการประกวด 6 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

สำหรับการจัดงานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมฯ คาดว่าจะมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศประมาณ 500 ท่าน เข้าร่วมงาน พร้อมการบรรยายพิเศษจาก keynote ที่มีผลงานระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับการส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และงานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) กล่าวว่า ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และ งานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49)

ซึ่งเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะนำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต และยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ชุมชนโหนด นา เล วิถีชีวิตพื้นบ้าน แห่งคาบสมุทรสทิงพระ และสถานที่อื่นๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย โดยการพบเพื่อนใหม่ในค่าย ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเติบโตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 ได้ที่ : https://tysf19.sci.psu.ac.th/ และการประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ได้ที่ : https://stt49.scisoc.or.th

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงนาม MOU กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
บทความถัดไปSUN ลุยโครงการลงทุนเสริมศักยภาพธุรกิจเต็มสูบ ตอกย้ำการเป็นผู้นำอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพชั้นนำระดับโลก