หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ “เชียงใหม่แอร์โชว์ 2023” เชื่อมท่องเที่ยวอากาศยานลุ่มน้ำโขง-ยกระดับพื้นที่นวัตกรรมการบิน

“เชียงใหม่แอร์โชว์ 2023” เชื่อมท่องเที่ยวอากาศยานลุ่มน้ำโขง-ยกระดับพื้นที่นวัตกรรมการบิน

214
0

9 ธ.ค.66 ที่โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ เชาว์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายขนาดเล็ก (General Aviation) เพื่อกีฬาและสันทนาการ ในระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง GMS Aviation Tourism Netwokr 2023 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายดำรง องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมการบินทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน

สมาคมการบินภาคเหนือพร้อมจัดงานแสดงอากาศยาน “เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์โชว์ เฟสติวัล 2023” ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทางอากาศยานที่ขยายตัว แสดงเครื่องบินขนาดเล็กกว่า 30 ลำบินมาท่องเที่ยวและร่วมสัมมนาพร้อมสร้างเครือข่ายนักบิน-สนามบินขนาดเล็กในลุ่มแม่น้ำโขง-อาเซียน  คาดดึงนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 10,000 คน เงินสะพัด 20 ล้านบาท ตั้งเป้าผลักดันพื้นที่นวัตกรรมการบินและอากาศยานภาคเหนือ ยกระดับเชียงใหม่-ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และสร้างงานเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินทั่วไปที่จะประกอบ ซ่อมบำรุง การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินในพื้นที่ในอนาคต 

นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวถึงการ“เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์โชว์ เฟสติวัล 2023”ว่าทางสมาคมการบินภาคเหนือให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอากาศยาน โดยจะได้มีการการจัดงาน Chiang Mai International Air Show Festival 2023 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบินทั่วไป  หรือ (General Aviation) โดยในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ได้มีเครื่องบินจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมจากมาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา มาร่วมงาน ซึ่งเป้าหมายในอนาคตจะมีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายนักบิน-สนามบินขนาดเล็กในลุ่มแม่น้ำโขง-อาเซียน ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมการบินและอากาศยานในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่มีสนามบินเล็กกว่า 4 แห่ง 

ทั้งนี้ภายในเชียงใหม่แอร์โชว์ 2023 จะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการนำอากาศยานที่เป็นการบินทั่วไปได้แก่อากาศยานขนาดเล็ก  Gyrocopter เฮอร์ริคอปเตอร์   บอลลูน มากกว่า 30 อากาศยาน การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ (OTOP) และ สินค้าเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งเป้านักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมงานไม่น้อยกว่า  10,000  คน ตั้งเป้าที่จะใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท จะเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน  และเศรษฐกิจเทศกาล  

โดยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ได้มีเครื่องบินจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมจากมาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ที่ครอบคลุม การบินส่วนบุคคล, การบินช่วยเหลือทางการแพทย์, อากาศยานไร้คนขับ,การฝึกบิน, การบินเช่าเหมาลำทั้งในรูปแบบ Air charter และ Air taxi ,การบินของ Private Jet และที่สำคัญของภาคเหนือคือการบินเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ เป็นต้น

 

นายดำรงค์ กล่าวต่อว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ทางสมาคมฯ  จะได้ดำเนินการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็ก (General Aviation) เพื่อกีฬาและสันทนาการในระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS Aviation Tourism Network 2023ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อเป็นการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายนักบิน และสนามบินทั่วประเทศ-ประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบินทั่วไป บุคคลที่เกี่ยวข้องในการการเตรียมความพร้อม  ในการยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจอากาศยานทั่วไปในระดับนานาชาติในอนาคต   อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ประการสำคัญคือการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ต่อท้องถิ่นชุมชนตามมาด้วย  

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้CAMT จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
บทความถัดไปไร่ขนุน กรุ๊ป ร่วมกับ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย