หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สมาคมการบินภาคเหนือเปิดงาน เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล 2023 งานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ

สมาคมการบินภาคเหนือเปิดงาน เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล 2023 งานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ

359
0

10 ธันวาคม 2566 ณ สนามบินแอร์สปอร์ต ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สมาคมการบินภาคเหนือจัดงานใหญ่ จัดงาน “เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล
2023″ ( CHIANGMAI AIRSHOW FESTIVAL 2023) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566

โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ,นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ,ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ กล่าวรายงาน ,พร้อมด้วย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ ,ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

งานเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล 202 ภายใต้โครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินเล็ก (General Aviation) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน คาดมีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

โดยงานที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เป็นการแสดงเครื่องบินขนาดเล็กกว่า 30 ลำบินมาท่องเที่ยวและร่วมสัมมนาพร้อมสร้างเครือข่ายนักบิน-สนามบินขนาดเล็กในลุ่มแม่น้ำโขง-อาเซียน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานที่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมภายในงานต่างๆเช่น มีการแสดงรถซุปเปอร์คาร์จำนวนหลายคัน การโดดร่มโชว์ การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุอาร์ซี ครั้งที่สี่ และการบินโชว์จากแชมป์ระดับโลก ชมนิทรรศการการซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานการบินจากสถาบันการบินชั้นแนวหน้า ขึ้นบอลลูนล่ามช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ชมความมหัศจรรย์ของน่านฟ้าเชียงใหม่ พร้อมกับการแสดงพื้นเมืองยามค่ำ ชิมอาหารนานาชนิดจากร้านอาหารต่างๆที่มาร่วมออกบู้ท รวมถึงช้อปของฝากและผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชนมากมาย โดยในวันที่ 10 ธ.ค. เมื่อเสร็จงานเครื่องบินต่างๆจะทำการบินออกจากสนาม(fly out)

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนว่า จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู่ชุมชน และมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตขึ้นภายในจังหวัดและระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนืออันจะเกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวและพำนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบัน สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต เป็นสนามบินที่ได้ตามมาตรฐานของสนามบินขนาดเล็กของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การบินเป็นสื่อ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นกีฬาสันทนาการและสาธารณประโยชน์ อาทิ การค้นหาผู้สูญหาย ลำเลียงผู้บาดเจ็บ การจราจรสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ส่วนในอนาคต จะพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน,ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมอากาศ,ศูนย์ซ่อมสร้าง แหล่งซื้อขายอากาศยานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน การแสดงการบินและกิจกรรมอันหลากหลาย มุ่งไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชนมาตรฐานการบินและนักบินและความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการบินทั่วไป (General Aviation Industry) ในอนาคต

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ไร่ขนุน กรุ๊ป ร่วมกับ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
บทความถัดไปโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป จัดติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย