วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรก แท็ก เทศบาลเมืองแม่เหียะ

แท็ก: เทศบาลเมืองแม่เหียะ

แม่เหียะเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกายสุขใจ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

0
เทศบาลเมืองแม่เหียะ สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, ทหาร, รพสต., อสม. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7วันขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 มุ่งหวังให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่...

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับอปพร. เทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การฝึกอบรมนี้ จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18- 22...

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง คว้ารางวัลพระปกเกล้าติดต่อกันเป็นปีที่10

0
วันที่15 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายในงานสัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” ประจำปี 2566 โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัล จาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า...

แม่เหียะจัดแข่งกีฬาประชาชน เชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด

0
วันนี้ (19 ก.พ.66) ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดแข่งขันกีฬาประชาชนเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 มีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธาน ร่วมเปิดพิธี นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ...

จัดยิ่งใหญ่ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

0
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยยี่เป็ง แม่เหียะ ประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รณรงค์ให้ประชาชน แต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาเมือง และรับประทานอาหารพื้นเมือง หลังจากที่ สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย จ.เชียงใหม่ ประกาศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่มีธรรมชาติแห่งขุนเขาจะสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่น “ประเพณียี่เป็ง”...

ทม.แม่เหียะคว้า รางวัลพระปกเกล้าทองคำปี65 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายฯ

0
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ...

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับสู่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ อบรมการใช้เทคโนโลยี

0
วันนี้ (25 ก.ย. 65) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารและบริการประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อบริการสาธารณะประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ช่องทาง รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ใช้บริการสาธารณะประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน สะดวก...

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับคณะกรรมการประเมิน มีลุ้นรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

0
วันนี้ (2 ส.ค. 65) เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับคณะกรรมการพิจารณาประเมินรางวัลพระปกเกล้า ทองคำ ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงการโดดเด่น ด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม...

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

0
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City ช่วงบ่ายวันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการบริการภาครัฐแนวใหม่ สู่ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี...

เทศบาลเมืองแม่เหียะรวมพลังสานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

0
วันที่ 24 มิ.ย.2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ 9...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ