หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | ทหาร คุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นลักลอบนำโค-กระบือเข้าไทย

แม่ฮ่องสอน | ทหาร คุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นลักลอบนำโค-กระบือเข้าไทย

265
0

ตั้งแต่เช้าวันที่  2 มิ.ย จนถึงเช้าวันที่  3 มิ.ย 64  พ.อ.สุจินต์  ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  7 กองกำลังนเรศวร ได้สั้งการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง ฯ จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ เขตติดต่อชายแดนไทย – เมียนมา ตลอดแนวด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ โดยมีเป้าหมายสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าโค – กระบือ จากประเทศเพื่อนบ้าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคลัมปี สกิน ,(Lumpy Skin Disease )  กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีสัตว์ป่วยแล้วจำนวน 7,000 กว่าตัว หลังถูกระบุว่าโรคดังกล่าวเกิดจากการนำเข้าโค-กระบือเนื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่กลุ่มพ่อค้าชายแดนพยายามนำเข้าโคและกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งถูกต้องตามกฏหมายและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

                นอกจากนี้การจัดชุดชาดตระเวน ยังเป็นการเข้มงวดแนวชายแดน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นแรงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย  ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงครามในช่วงที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยกับทหารเมียนมา รวมถึงการฉวยโอกาสนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดนอื่น 

                ซึ่งการนำเนินการทั้งหลายเหล่านี้ เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ที่จะต้องป้องกันชายแดนไทย-เมียนมาด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปกติสุข จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหมู่บ้านชายแดนให้ความร่วมมือ หากรู้เบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความมั่นคงในทุกรูปแบบ ขอให้แจ้งให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ทราบ โทร.0-5361-1390 ได้ตลอด 24 ชม. โดยข้อมูลของทุกคนจะเก็บเป็นความลับอย่างเด็ดขาด.

       โชติ  นรามณฑล -ข่าว แม่ฮ่องสอน  

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | ทหารมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้หนีภัยสู้รบชาวเมียนมา ตามหลักมนุษยธรรม
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หนึ่งเดียวของไทยติดอันดับโลก GRAS 2021 สาขา Nursing