หน้าแรก ข่าวพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า” สัมผัสลมหนาว ชมซากุระภูลมโล

อบจ.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า” สัมผัสลมหนาว ชมซากุระภูลมโล

234
0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา (ปีใหม่ม้ง) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี โดยในปีนี้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อุดหนุนงบประมาณจัดงานดังกล่าวขึ้น 2 จุด คือ จุดแรกจัดขึ้นที่ บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เข้าร่วมกิจกรรม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านสงบสุข, หมู่ที่ 12 บ้านขุนน้ำคับ, หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้า, หมู่ที่ 15 บ้านร่มเกล้า และหมู่ที่ 16 บ้านร่มเกล้าใต้

ส่วนจุดที่สองจัดขึ้นที่ บ้านห้วยน้ำไซใต้ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ชมซากุระภูลมโล ประจำปี 2566 โดยมีชาวไทยภูขาเผ่าม้งเข้าร่วมกิจกรรม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า, หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา, หมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำไซใต้ ตำบลเนินเพิ่ม , หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยเฮี้ย และหมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการยกระดับส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมการโยนลูกช่วง, การแสดงเกี้ยวพาต่อกลอนม้ง, การแข่งขันยิงหน้าไม้, การแสดงฟ้อนเล่นเต้นรำ, การประกวดธิดาดอย, การแข่งขันร้องเพลงโบราณม้ง ประเภทชาย-หญิง, การแข่งขันตีลูกข่าง, การแข่งขันรถไม้ (ฟอมูล่าม้ง), การแสดงฟ้อนเล่นเต้นรำ, การแสดงโยนลูกช่วง, การประกวดเทพบุตร, การแสดงสินค้าและวิถีของชาวไทยภูเขา (ม้ง) และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา (ปีใหม่ม้ง) ประจำปี 2566 เพื่อชมวิถีชีวิตและประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูขาเผ่าม้ง รวมทั้งสัมผัสกับลมหนาว และเที่ยวชมดอกซากุระที่ภูลมโลในช่วงปีใหม่นี้.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอนจัดงาน เปิดเมิงไต ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ หนุนการท่องเที่ยว
บทความถัดไปSUN จัด Town Hall Meeting “Year of Change 2024”