หน้าแรก ข่าวการศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรางวัล โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรางวัล โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ

204
0

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรางวัล โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้แทน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรรางวัล ที่ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับสถาบันเครือข่าย และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตามโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Smart Gen Smart Media) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1.ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา(ที่ปรึกษาโครงการ) -คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) -ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนสถาบัน (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)

2.อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา (รองประธานโครงการ) อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

3.ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้แทนสถาบัน(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่)

4.พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร , ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร และผู้แทนสถาบัน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา)

❇️รางวัลสื่อสร้างสรรค์ Smart Gen Smart Media 5. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : Check Sure Share มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

-นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา
-นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา
-นายสมเหน่ ลุงสวย
-Mr.Harka Magar

6.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน : คิดสักนิด ชีวิตจะดีขึ้น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
-นายมหาสมุทร แรกข้าว
-นายฐิติกร ปุ๊ดหน้อย

7.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน : ผู้เสพข่าว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
-นางสาวพิไลวรรณ ประจักษ์พนา
❇️รางวัลชนะเลิศเขียนดีมีรางวัล หัวข้อ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน”

8.รางวัลชนะเลิศ – นางสาวสุวรา นวลไพรขจีวงษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – นางสาวณัจฉรียา เป็งสา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – นายเดชกฤษ ธนูทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
❇️ส่วนเกียรติบัตรยกย่อง ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ คือ

11.นางสาวนีร ตาจุมปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ตร.อุตรดิตถ์ แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาบ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ กว่า 3 แสนเม็ด
บทความถัดไปSUN สุดยอด คว้ารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม PM Award 2021