หน้าแรก ข่าวทั่วไป อธิบดีกรมศุลกากรนำทอดผ้ากฐินสามัคคีฯ วัดสันปูเลยฯ อ.ดอยสะเก็ด

อธิบดีกรมศุลกากรนำทอดผ้ากฐินสามัคคีฯ วัดสันปูเลยฯ อ.ดอยสะเก็ด

138
0

อธิบดีกรมศุลกากรนำทอดผ้ากฐินสามัคคีฯสมทบทุนสร้างอาคารวิปัสสนากัมฏฐานวัดสันปูเลยฯที่อ.ดอยสะเก็ด ในวันที่ 14พ.ย.64 นี้

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว กับการทำบุญทอดผ้ากฐิน ภายหลังจากออกพรรษาแล้วภายใน 1 เดือน สำหรับปี 2564 ที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจองกฐินจากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลากร เป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ โดยพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาส เชิญชวนร่วมบุญตามกำลังศรัทธาผ่านธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020241240306 ชื่อบัญชี ” วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว (เพื่อสมทบทุนการทอดกฐินสามัคคี)”

สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2564 เพื่อหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม) กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วิหารวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เริ่มเวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง เวลา 09.19 น. เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

จากนั้น พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนเชิญคณะผู้ติดตามประธานในพิธี ฯ เข้าปักไม้มงคลจำนวน 9 ชนิด ณ แท่นวางศิลาฤกษ์ กราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมด้วยประธานในพิธีฯ วางก้อนอิฐมงคล เงิน ทอง นาค และแผ่นดวงฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา (ชยันโตฯ) เป็นเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์

โอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯและคณะเข้าสู่ลานอาคารปฏิบัติธรรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และนิทรรศการประกวดวาดภาพโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และนิทรรศการโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” ร่วมกับ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อธิบดีกรมศุลกากร ลงนามสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการ ฯ เสร็จแล้ว นายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธีฯ ขึ้นไปยังบนอาคารศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา (รัชกาลที่ 10) เพื่อจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธอธิศภักดิ์มหามุนี พระประธานประจำศาลา ฯ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล เจ้าอาวาสสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วให้ศีล ประธานในพิธีฯ จุดเทียนเทียนมหามงคล และเทียนชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล (มัคนายก) อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีจากนั้นเป็นการถวายผ้ากฐิน โดยนายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธี ฯ พร้อมคณะกล่าวคำถวายผ้ากฐิน คณะสงฆ์กล่าวสาธุการ รับผ้ากฐิน และอุปโลกน์กฐิน ตามลำดับ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะ เข้าถวายผ้ากฐินแด่องค์ครองกฐิน พร้อมอัฐบริขารเครื่องบริวาร ก่อนพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร อธิบดีกรมศุลกากร จะให้เกียรติเป็นประธาน ในนามของวัด / มูลนิธิฯ มอบวัสดุอุปกรณ์และมอบเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จำนวน 9 แห่ง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” และของที่ระลึกให้แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

จากนั้น นางสาวพัสวีภรณ์ รักสัตย์ ผอ.สำนักงานประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อ่านประกาศขานรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 1.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “ความฝันในอนาคต” ระดับประถมศึกษา 2.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 3.การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร ตามลำดับ จากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 4.คณะสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เข้ารับการถวายทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จาก ประธานในพิธี ฯ จำนวน 50 รูป/ทุน 5.คณะนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์” จำนวน 30 คน/ทุน


คณะผู้ติดตามประธานในพิธีฯ และผู้ร่วมงานร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, อนุโมทนาให้พร (กรวดน้ำ) ประธานในพิธีฯ เข้ารับของวัตถุมงคลจาก เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และร่วมกันบันทึกภาพ เป็นอันเสร็จพิธีฯ เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์-สามเณร และเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันภายในสถานที่รับรอง ณ ห้องธนาคารออมสิน ชั้น 2 อาคารบูรพชัยศรี (วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วทั้งนี้ ภายในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการและระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดอย่างเคร่งครัด.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“Change for Goals” การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บทความถัดไป“ซันสวีท” ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชุมชน อานิสงค์สร้างฌาปนสถาน (เมรุ)