หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคพิเศษ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคพิเศษ)

249
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น


ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน


ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม


ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี
ภาคทฤษฎี เรียนทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30–20.30 น. และ วันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–16.00 น.
ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานรองรับทันที

รับสมัครผ่านทางออนไลน์ !! ได้ที่ https://mis.nurse.cmu.ac.th/apn/

  • เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
    และ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 053-935025 ต่อ 11 หรือ อีเมล์ fon.edu@cmu.ac.th
Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชายแดนแม่ฮ่องสอนยังระอุ!! ชาวบ้านหนีตายข้ามมาฝั่งไทยร่วม 500 คน
บทความถัดไปอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู๊ด ยกอาหารทะเลสดๆสู่เชียงใหม่ 13-17 มกราคม นี้