หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

346
0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการ “ลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยั่งยืน” พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรมจังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน , นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

คลิปวีดีโอ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้สนับสนุน ประมาณจากงบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เพื่อให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้

และยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดย การนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้ มูลค่าอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป

ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ถือเป็นการส่งเสริมและ เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่ม ชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้

โดยภายในงาน นอกจากจะมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้า ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรม และอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ กับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ รวมถึง โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง เป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง แสง สี เสียง อย่างสุด ประทับใจ ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบข้นโตก ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่ม ชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดยภายในงานได้รวบรวม “รากแห่งชาติพันธุ์”

 • ชมกิจกรรม เสวนากลุ่มชาติพันธุ์
 • ชมขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลำพูน
 • ชมการแสดงมหกรรมผ้า”แฟชั่นโชว์ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์” โดยนางแบบนายแบบชั้นนำ
 • ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์
 • ชมนิทรศการอัตลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง
 • ชมนิทรรศผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ช้อป!!! สุดยอดผลิตภัณฑ์ของดีงานคราฟต์ฝีมือชนเผ่า ร่วมสนุกสินค้าลดราคาช่วงโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
  -ชิมอาหารชาติพันธุ์และการแข่งขันอาหารจากวัถุดิบชนเผ่า ในธีม “เสน่ห์วัฒนธรรมชาติ พันธ์ลำพูน เมนูสร้างสรรค์อาหารสุขภาพ”
 • ร่วมประทับใจถ่ายภาพ “กลุ่มชาติพันธุ์รักษ์ เลา ที่สะพานเลา “
  ติดตามกิจกรรมลงออนไลน์ 100 ท่านแรก วันที่29 เมษายน 2565 รับคูปอง 100 บาท

งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์และสืบสาน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้คงอยู่สืบไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร. 053-510-243

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ แม่ฮ่องสอนป่วน !! ติดโควิดลาประชุม 32 ราย
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดลำดับที่ 151-170 ของโลกใน QS Rankings 2022