หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ชาวไร่ยาสูบไม่ยอมทน! บุกศูนย์ดำรงธรรม 6 จังหวัด ร้องความเป็นธรรม

ชาวไร่ยาสูบไม่ยอมทน! บุกศูนย์ดำรงธรรม 6 จังหวัด ร้องความเป็นธรรม

146
0

คลิปวีดีโอ

ชาวไร่ยาสูบเวอร์จิเนีย 6 จังหวัดภาคเหนือ นัคดีเดย์ บุกศูนย์ดำรงธรรม 6 จังหวัด ยื่นหนังสือถึง รมต. คลัง เหตุ ยสท. กดราคารับซื้อ ไม่คุ้มค่าแรงงาน-ปุ๋ยที่สูงขึ้น ซ้ำตัดโควตาลงอีก 25% ทำชาวไร่น้ำตาตก วอนคลังฯ ช่วยเหลือด่วนทบทวนราคาใบยาใหม่ให้สะท้อนต้นทุนจริง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ และตัวแทนชาวไร่ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย จังหวัดเชียงใหม่กว่า 300 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นางศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ช่วยเหลือจากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดโควตารับซื้อใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียสำหรับฤดูกาลผลิต 2565/66

การปลูกและบ่มใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และ พะเยา เป็นอาชีพท้องถิ่นที่ทำต่อเนื่องกันมาตลอดกว่า 60 ปี แต่ละปีมีผลผลิตใบยาประมาณ 10 ล้านกิโลกรัมส่งขายให้กับ ยสท. สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นรวม 1,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อครอบครัว

แต่จากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบหลายครั้งตั้งแต่ปี 2560 ทำให้ ยสท. ปรับลดโควตารับซื้อใบยาพันธ์เวอร์จิเนียลง 50% เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันและจะประกาศลดโควตาลงอีก 25% สำหรับฤดูกาลผลิต 2565/66 ที่จะถึงนี้ ทำให้โควตาใบยาพันธ์เวอร์จิเนียถูกลดลงไปกว่า 56%

นายอรุณ โปธิตา ตัวแทนสมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเอง จ. เชียงใหม่ กล่าวว่า “ยสท. กำลังทำนาบนหลังชาวไร่ ประคองยอดขายและกำไรของตัวเองโดยขูดรีดเอารัดเอาเปรียบชาวไร่ ลดต้นทุนของตัวเองด้วยการกดราคารับซื้อใบยา ทั้งๆ ที่ชาวไร่มีต้นทุนค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการทำไร่สูงขึ้นกิโลกรัมละ 10-15 บาท แต่ ยสท. จะช่วยแค่ครึ่งหนึ่ง และผลักภาระให้ชาวไร่แบกรับต้นทุนเองอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับชาวไร่ต้องขายใบยาในราคาที่ขาดทุน จึงอยากให้ ยสท. ช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ตามความเป็นจริง เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการทำไร่ยาสูบ”

“ในรายงานประจำปีล่าสุดของ ยสท. เขียนไว้สวยหรูว่า เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อยากให้ ยสท. ดูแลชาวไร่ยาสูบให้ดีกว่านี้”

ทางด้านนายกิตติทัศน์ ผาทอง ตัวแทนสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จ. เชียงราย กล่าวหลังจากนำชาวไร่กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ. เชียงราย เพื่อขอให้ช่วยเหลือจากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดโควตารับซื้อใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียสำหรับฤดูกาลผลิต 2565/66 ว่า

“ตัวแทนชาวไร่ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียกว่า 1,200 คนในภาคเหนือ นัดรวมตัวกันหน้าศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือถึง รมต. คลังขอให้ช่วยเหลือชาวไร่และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 1 หมื่นคนที่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาต้นทุนปัจจัยการผลิตยาสูบ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าไฟฟ้า ค่าฟืน และค่าแรงงานเพิ่ม

สูงขึ้นกว่า 60 % แต่ราคารับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ได้ปรับขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเลย ราคารับซื้อใบยาของ ยสท. ในปัจจุบันใช้มาเกือบ 10 ปีแล้ว หาก ยสท. ยังยืนยันจะใช้ราคาเดิม ชาวไร่และผู้บ่มฯ ก็ไม่สามารถปลูกใบยาสูบและประกอบอาชีพต่อไปได้”

นายกิตติทัศน์ทิ้งท้ายว่า “หากราคารับซื้อของ ยสท. ยังเท่าเดิม และมีการลด โควตาลงอีก ชาวไร่คงทำอาชีพต่อไปไม่ได้แน่ๆ จึงอยากขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมไปยังกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต ให้ชะลอการลด โควตาหรือปรับอัตราการลด โควตาไม่ให้สูงเกินไป และขอให้ ยสท. ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้นตามความเป็นจริง”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN เปิดกลยุทธ์ฯ ดันไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
บทความถัดไปผาเมือง รวบ 17 ผู้ลักลอบเข้าเมือง พร้อม 2 ผู้นำพา ชายแดนแม่ฟ้าหลวง