หน้าแรก ข่าวกีฬา เตรียมจัดการแข่งขัน “เทียนนกแก้วเกมส์” 6 – 14 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เตรียมจัดการแข่งขัน “เทียนนกแก้วเกมส์” 6 – 14 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

299
0

วันนี้( 9 พฤศจิกายน 2565 ) ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ. หางดง จ. เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา,นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่,นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาและผู้แทนเขตการแข่งขันทั้ง 10 เขต

ได้ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “ เทียนนกแก้วเกมส์ ” ที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2566 โดยนโยบายของกรมพลศึกษา มีหน้าที่ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาจนกลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ตั้งไว้

จากความสำคัญดังกล่าว กรมพลศึกษา จึงมีเป้าหมายที่จะส่งสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังทำให้ มีวินัย มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพกฎกติกา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ซึ่งกรมพลศึกษาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา และสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาไปในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ใช้ชื่อเกมส์ว่า”เทียนนกแก้วเกมส์”


โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง และมีความพร้อมด้านในทุกด้านทั้งในด้าน สถานที่จัดการแข่งชัน ที่พักนักกีฬา บุคลากร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 10 เขต ทั่วประเทศ

ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และกรมพลศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุด ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการจัดการแข่งขันจะได้แถลงข่าวให้รับทราบต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดยิ่งใหญ่ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
บทความถัดไปเตรียมจัดงาน “โครงการหลวง 2565” ที่จังหวัดเชียงใหม่ 3-7 ธันวาคม นี้