หน้าแรก ข่าวทั่วไป สโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย เปิด Open House จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

สโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย เปิด Open House จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

529
0

คลิปวีดีโอ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหาร ลำดีตี้ขัวแดง ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย ได้จัดกิจกรรม Open House เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน

ซึ่งสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทรายนั้น ผู้ก่อตั้งคือ ดร.วิชัย วงศ์ไชย ถือเป็นนายกก่อตั้ง และเป็นนายกสโมสรคนแรก โดยได้รับสารตราตั้ง สโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สารตราตั้งลงนามโดย ผู้ว่าการภาคโรตารี่สากล 3360 ดร. แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ และประธานโรตารี่สากล Mr. John Kenny ปีบริหาร 2009-2010 ถือเป็นสโมสรโรตารี่ลำดับที่ 83408

ในช่วงเริ่มต้นสโมสร ได้เชิญบุคคลชั้นนำทางธุรกิจและวิชาชีพที่เหมาะสมจำนวน 20 คน เริ่มประชุมครั้งแรกที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ต่อมา มีการทดลองประชุมของสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทรายเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ถือเป็นเคาะฆ้องแรก และถือเป็นวันกำเนิดของการก่อตั้งสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทรายด้วย ต่อมา มีการจัดงานสถาปนา ฉลองสารตราตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 โดยมีสมาชิกก่อตั้งเริ่มต้นจำนวน 27 คน มี ดร. วิชัย วงศ์ไชย เป็นนายกสโมสรก่อตั้งคนแรก คุณสุขโข กมลจันทร์ เป็นเลขานุการ และคุณเรณู หล่อเลิศสุนทรเป็นเหรัญญิก พร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรตามธรรมนูญ และข้อบังคับของโรตารี่สากล

ปัจจุบันสโมสรมีอายุครบ 12 ปี ก้าวสู่ปีที่ 13 นายกคนที่ 12 คือ ไอสยาม เพรดเจอร์ และคุณชวลี อรุณภาส เป็นเลขานุการ

ด้วยปณิธานของโรตารี่ คือการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน และการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน แต่ละปีประธานสโมสรโรตารี่สากล ก็จะมีคำขวัญออกมา หลับในปีบริหาร 2565-2566 มีคำขวัญว่า ” Imagine Rotary ” หรือ จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

สโมสโรตารี่ ก่อตั้งมาได้ 117 ปี มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด.221ประเทศ จำนวนสโมสรมากกว่า 35,000 สโมสร สมาชิกทั่วโลกมีอยู่จำนวน1.4 ล้าน คน

การบริหารงานของสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย เป็นรูปของคณะกรรมการสโมสร มีระยะเวลาบริหารสมัยละ 1 ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ 2 อย่างคือ กิจกรรมภายใน การประชุมพบปะ ประจำเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุธที่ 2 กับ 4 เวลา 12:00 น ถึง 14:00 น การประชุมทุกครั้ง จะได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้นๆมาเป็นองค์ปาฐก การเสริมความรู้ให้กับมวลสมาชิก

กิจกรรมภายนอก จัดตามความเหมาะสมกับโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่สมาชิกนำเสนอ หรือเข้าร่วมกับโครงการของสโมสรอื่นๆก็ได้ โครงการที่เคยทำมาแล้วเช่น โครงการห้องสมุดโรงเรียน โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนน้อง เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ ของสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย มีนายกสโมสรคณะกรรมการบริหารสโมสร และมวลสมาชิก พร้อมที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตามเป้าหมายที่โรตารี่สากลตั้งไว้ และสร้างมิตรภาพอันดีในหมู่ มวลมิตรโรทาเรียนด้วยกัน.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
บทความถัดไปเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานชุมชน ชุมใจ :เทศกาลศิลปะ งานฝีมือและอาหาร กลางเมือง