หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน กฟผ. เปิดศูนย์เรียนรู้ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สมาร์ทกริดผาบ่อง

กฟผ. เปิดศูนย์เรียนรู้ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สมาร์ทกริดผาบ่อง

321
0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค 66 นายสมชาย ลีหล้าน้อย รอง ผวจ. แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะในโครงการสมาร์ทกริด ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทุ่มงบประมาณกว่า 700 ล้านบาทจัดตั้งขึ้นที่บริเวณพื้นที่บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. เดินทางมาให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด พร้อมส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนมากหน้าหลายตา

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รอง ผวจ. แม่ฮ่องสอน กล่าวหลังพิธีเปิดว่า ศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริด การจัดการพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ขณะที่นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่สาธิตวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกริดระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดให้มีความมั่นคง เป็นต้นแบบของเมืองที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 สมาร์ท ได้แก่ 1. สมาร์ทซิสเต็ม พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง 2. สมาร์ทเอ็นจิเนอร์ยี่ สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด 3.สมาร์ทซิตตี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ 4. สมาร์ทเลิร์นนิ่ง สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม พร้อมสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรื่องพลังงานอย่างสนุกสนาน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 ของ กฟผ. พร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน Trees-NC ระดับ Gold ของสถาบันอาคารเขียวไทยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายก้อนหินที่วางอยู่ท่ามกลางหุบเขา กลมกลืนกับธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เปิดให้บริการวันอังคาร –วันอาทิตย์เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง โทร. 098185 2805

ส่วนนายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กฟผ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด เพื่อพัฒนาระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมืองสีเขียวเป็นสำคัญ

โชติ นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดงานอย่างเป็นทางการ “Ichiban Japan Fair 2023” อยากเรียนที่ญี่ปุ่นต้องไปงานนี้
บทความถัดไปพี่น้องชาติพันธุ์อาข่า จัดกิจกรรม “สีสันอัตลักษณ์ประเพณีวิถีชาติพันธุ์ โล้ชิงช้า – แย้ขู่อ่าเผ่ว”