หน้าแรก ข่าวการศึกษา ถุงสตังส์ กรุ๊ปจัดโครงการ ” English We Like” สร้างพัฒนาภาษาอังกฤษสู่เด็กและเยาวชน

ถุงสตังส์ กรุ๊ปจัดโครงการ ” English We Like” สร้างพัฒนาภาษาอังกฤษสู่เด็กและเยาวชน

131
0

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 สิบโท  ไชยยันต์  เกิดเหมาะ  ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “English We Like” โดยมีนายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการ ผู้จัดการบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วิทยากร นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

สิบโท ไชยยันต์  เกิดเหมาะ  ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ถือว่าการจัดโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย

นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ต่อไป

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการ ผู้จัดการบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ ” English We Like มี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และดำเนินโครงการนี้ มาเป็นปีที่ 16 ในวันนี้ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษา อังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน
  2. เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ TGAT – Eng
  3. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วม โครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ ” English We Like  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกมส์ เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ     TGAT- Eng โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้จาก บริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน)จำกัด (โฮมมี่) บริษัท คาร์มาร์ท (มหาชน) จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ศศิ) บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด  บริษัท คิวพี (ประเทศไทย จำกัด บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ : ช่างฟ้อนกว่า 3 พันคน ร่วมฟ้อนเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี กลางเมืองเชียงใหม่
บทความถัดไปจัดงาน Job Fair “บุคลากรขั้นสูงภาษาจีนไทย+” ( Thai-Chinese Talent Job Fair ) ครั้งที่ 1